Käesoleva arengukava objektiks on Otepää esmatasandi tervisekeskus, mille teeninduspiirkonnaks on Otepää piirkond. Tervisekeskuse ideekontseptsiooni kujundajaks on Otepää Tervisekeskus SA.
Otepää esmatasandi tervisekeskuse kontseptsiooni kujundamise aluseks on „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli loomine (2013-2014)“ (edaspidi RAKE uuring) ning valdkonda suunavad arengukavad ja strateegiadokumendid sealhulgas: • Tervishoiuteenuste korraldamise seadus,
• Sotsiaalhoolekande seadus,
• Lastekaitse seadus,
• Rahvastiku tervise arengukava,
• Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020,
EHK eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse kriteeriumid,
• Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009-2015,
• Peremeditsiini arengukava.

Loe edasi...

Sihtasutus Otepää Tervisekeskus (edaspidi sihtasutus) on juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Loe edasi...

Kaebuste lahendamise kord (edaspidi eeskiri) kehtestab patsientide/klientide poolt SA Otepää Tervisekeskus (edaspidi teenindaja/teenuse osutaja) või tema töötajate/spetsialistide peale laekunud kaebuste lahendamise korra.

SA Otepää Tervisekeskuse “Kaebuste lahendamise kord” on kinnitatud juhatuse liikme käskkirjaga nr 39 29.12.2017

Loe edasi...