Otepää Tervisekeskuse poolt läbi viidud hanke Otepää Tervisekeskus inkontinentsitoodete ostmine edukaks pakkujak osutus OneMed OÜ, kellega sõlmiti inkontinentsitoodete ostmiseks tarbeleping kehtivusega kuni 31.07.2022.

Toitlusteenuse ostmise hankel Otepää Tervisekeskus toitlusteenuse ostmine esitas parima pakkumuse Kalju Saaremäe FIE, kellega sõlmiti leping toitlusteenuse pakkumiseks. Leping on sõlmitud kolmeks aastaks kehtivusega kuni 31.07.2023.a.