SA Otepää Tervisekeskus pakub sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust (SRT). SRT eesmärgiks on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kaudu võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.

Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutakse inimesele välja rehabilitatsiooniprogramm või teenuste vajaduse hindamise käigus koostatakse talle tegevuskava või keerulisematel juhtudel suunatakse rehabilitatsiooniasutusse isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks. Rehabilitatsiooniplaan on konkreetsele inimesele koostatud hindamise kokkuvõte koos tegevuskavaga, kus on kirjas, milliseid eesmärke inimene soovib läbi teenuste kasutamise saavutada.

Tervisekeskuse rehabilitatsioonimeeskonna töös osaleb psühholoog, sotsiaaltöötaja, eripedagoog, õde, füsioterapeut, kogemusnõustaja ja psühhiaater.

Oleme sõlminud koostööleppe Pühajärve Puhkekeskusega, mille raames pakume kaugemalt tulnutele seal ka ööbimise ja hommikusöögi võimalust.
Infot SA Otepää Tervisekeskuse poolt pakutud sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusest saab 8:00-16:00 telefonil 76 68560, 76 68566 või e-posti teel vanemode@oteptervis.ee..

Rohkem infot teenusele saamiseks:
Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt