Otepää Tervisekeskuse poolt läbi viidud hanke Otepää Tervisekeskus inkontinentsitoodete ostmine edukaks pakkujaks osutus OneMed OÜ, kellega sõlmiti inkontinentsitoodete ostmiseks tarbeleping kehtivusega kuni 31.07.2022.

Toitlusteenuse ostmise hankel Otepää Tervisekeskus toitlusteenuse ostmine esitas parima pakkumuse Kalju Saaremäe FIE, kellega sõlmiti leping toitlusteenuse pakkumiseks. Leping on sõlmitud kolmeks aastaks kehtivusega kuni 31.07.2023.a.

Otepää Tervisekeskuse poolt läbi viidud hanke Otepää Tervisekeskuse koristusteenuse ostmine (229957) edukaks pakkujaks osutus
P. DUSSMANN EESTI Osaühing (10068915), pakkumuse maksmus kogusummas 42 960.00 eurot. Sõlmiti koristusteenuse ostmise leping kehtivusega kuni 31.12.2022.