SA Otepää Tervisekeskuse põhikirja kinnitab Otepää Vallavolikogu, kui asutaja. Hetkel kehtiva põhikirja on kinnitanud Otepää Vallavolikogu oma 20.03.2014 otsusega nr. 1-4-15.