Registratuur/labor:
76 68 560

Õendusabi osakond:
76 68 562

Hooldusosakond:
76 68 567

Hooldekodu osakond:
76 68 592

Hambaravi:
76 68 565
või www.visiit.ee/

**
76 68 566

Röntgen:
76 68 569